*** Szanowni Państwo oferujemy dla hoteli, przedszkoli, żłobków, przychodni itp. usuwanie awarii oraz stałą opiekę konserwatorską nad powierzonym obiektem w zakresie wykonywanych przez nas usług. Bliższe informacje pod numerem telefonu 500-08-09-09 . ZAPRASZAMY ***     

Od nas

Na łamach tego portalu, będziemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, przybliżać tematykę, którą się zajmujemy, a także szerzyć świadomość o zagrożeniach, jakie czyhają, w otaczającym nas świecie, coraz bardziej przesiąkniętym zaawansowaną techniką.

Z dnia na dzień przybywa wokół nas urządzeń, nie tylko elektronicznych, ale elektrycznych, mechanicznych, a także hydraulicznych i gazowych.

Nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich urządzeń, ich przeznaczenia, zasady działania czy zagrożeń, jakie stwarzają. Dlatego, poznajmy choćby te, które użytkujemy na codzień, z którymi stykamy się w domu, w pracy lub w drodze do niej. Poznajmy jasne i ciemne strony tych urządzeń, a pozostałe urządzenia traktujmy z dystansem. Tak będzie lepiej dla nas, naszych bliskich, naszego zdrowia, a niejednokrotnie i życia.

Na kolejnych stronach działu Artykuły, zamieścimy ogólne informacje o bezpiecznym użytkowaniu urządzeń, maszyn oraz sprzętu AGD, a także o przepisach, które ich dotyczą.

Każda strona działu, która znajduje się w rozwijanym menu, będzie stopniowo wypełniana informacjami.

 

                                                                                                                              Zapraszamy